• Lars Idar Waage

- På tide å bli økobonde

Sandnesbonde Geirmund Øglend tar folks økende etterspørsel etter økologisk mat på alvor. Nå legger han om både en stor melkeproduksjon og saueholdet på gården. Og tror det blir mer lønnsomt.