Her får du jobb

Frister det med over 400.000 kroner i årslønn og tilbud om gratis ut— danning? Frister en internasjonal stilling? I Hjelmeland kommer du til dekket bord.