Vil ha Ryfylke kommune: Folkeavstemning i Hjelmeland 24. januar

– Vi forholder oss til det kommunekartet som Fylkesmannen har tegnet der Strand, Hjelmeland og Forsand blir én kommune, sier ordfører Bjørn Laugaland (Sp) i Hjelmeland.

Ordførerne Bjørn Laugaland (Sp) i Hjelmeland og Irene Heng Lauvsnes (H) i Strand signerte fredag intensjonsavtalen om Ryfylke kommune.
Publisert: Publisert:

– Vi ser på de sammenslåing av de tre kommunene som helt naturlig, sier ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) i Strand.

Les også

Hjelmeland: Nei til ny Ryfylke-kommune utan Forsand

Signerte intensjonsavtale

iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Fredag signerte Strand og Hjelmeland intensjonsavtalen om en ny felles Ryfylke kommune. Avtaledokumentet er signert av de to ordførerne.

24. januar skal folket i Hjelmeland si om det ønsker at Strand, Forsand og Hjelmeland skal gå sammen i én kommune.

Forsand vil egentlig til Sandnes, og fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa vil slå Forsand sammen med Strand i sin tilråding til nytt kommunekart. Det er ikke usannsynlig at Stortinget vil tvangsinnlemme Forsand i den nye kommunen.

Les også

Ryfylke rakner

Jørpeland kommunesenter

Kommunesenter i den nye kommunen vil bli Jørpeland i Strand.

– Hva er det viktigste for Hjelmeland ved en kommunesammenslåing?

– Det er viktig å sikre utviklingen i vår del av regionen, og bygdene våre, og bevare og utvikle det samfunnet vi har, sier ordfører Bjørn Laugaland (Sp) i Hjelmeland til Aftenbladet.

Han er opptatt av at de tre skolene i Hjelmeland bevares, at omsorgssenteret og helsetilbudet blir så godt som mulig. I intensjonsavtalen står det at lokale tjenester som innbyggerne bruker daglig, for eksempel skole, SFO, barnehage, lege, omsorgssenter og hjemmebaserte tjenester, skal drives videre der folk bor. Utgangspunktet er der tjenestene blir levert i dag.

– For Strand er det viktig at vi får et større kompetansemiljø ved kommunesammenslåing, som også vil være bedre for innbyggerne, sier Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes (H).

Hun vektlegger at kommunehuset også skal ha et kommunale tjenester. samtidig som næringsaktører kan få kontorplass der.

– Er det aktuelt å gå for en sammenslåing der Forsand ikke er med?

– Vi ser det som helt logisk at de tre kommunene Strand, Hjelmeland og Forsand er en naturlig enhet og blir den nye Ryfylke kommune. Jeg håper at Stortinget også ser dette, sier Strand-ordføreren.

Det er ikke lagt opp til folkeavstemning i Strand, siden det er flertall for en kommunesammenslåing der. Slik fremdriften nå ser ut, er det lagt opp til en folkeavstemning i Hjelmeland 24. januar.

Les også

Et skritt nærmere ny Ryfylke-kommune

Videreutvikling av tjenestetilbudet

Avtalen legger også grunnlaget for videreutvikling av de kommunale tjenestene og har også sterk vekt på arbeidet for bedre samferdsel og næringsutvikling i regionen.

I avtalen er den nye kommunen kalt Ryfylke kommune. Avtalen er inngått mellom Strand og Hjelmeland, men er ikke til hinder for at andre Ryfylkekommuner kan kobles på senere.

Ingen blir sagt opp

Ingen ansatte skal sies opp som følge av kommunesammenslåingen, men kostnadsreduksjoner skal skje gjennom naturlig avgang og tilpasninger i samråd med tillitsvalgte, står det i intensjonsavtalen.

Les også

De vil danne nye Ryfylke kommune

Brei næringsutvikling

Kommunen skal legge til rette for næringsutvikling i alle deler av kommunen, slik det står i avtalen:

Den skal satse på utvikling av reiselivsnæring med basis i regionens naturkvaliteter, Nasjonal Turistvei Ryfylke og infrastrukturen ellers.

Den skal være ledende innen jordbruk og skogbruk og stimulere til lokal foredling og spesialprodukter med særpreg og merverdi, og videreutvikles som senter for havbruk og annen sjørettet næring.

Kommunen skal også satse på videreutvikling av bergverksindustri og bruk av kvartærgeologiske ressurser

Kommunen skal arbeide aktivt for å støtte opp under næringsklynger, for eksempel for høyteknologibedrifter.

Publisert: