• Stavanger universitetssjukehus mangler arealer for utvidelse. Befolkningsøkningen i regionen er stor, og styreleder peker på behovet for å planlegge for de neste 30 til 40 årene. Pål Christensen

- Bygg nytt sykehus i Sandnes

Et framtidig sykehus for regionen kan ligge i Sandnes. — Vi har nok av plass, sier Sissel Vikse Falch, Frp.