• Marit Hæreid

Priser til idrettsutøvere i Sandnes

Under nyttårsmottakelsen i Sandnes kulturhus ble det delt ut 34 priser til idrettsutøvere som har oppnådd gode resultater i sine idrettsgrener i 2010.