• Det er denne gatestubben nær Mosvatnet som kan bli omdøpt til Ivar Aasens vei.

Strid om Ivar Aasen på Eiganes

Forslaget om å omdøpe øvre del av Hannasdalsgate til Ivar Aasens gate har ført til flere protester fra beboere i gaten.