• Ingen utslag på alkometeret i Kannik torsdag morgen.

Promillefri kjøring i Kannik

58 bilister kjørte akkurat så rusfritt som politiet håpte de skulle gjøre torsdag morgen.