Sykehuset må skjerpe inn personvernet

I hele ti år har Målfrid J. Frahm Jensen som pasient kjempet for at sensitive pasientopplysninger skal være sperret for alle andre enn terapeuten hennes. Nå har hun fått gjennomslag hos myndighetene.