Uønsket kreditt på 45.000 kr. i postkassen

Du kan oppleve å få 45.000 kroner i post— kassen uten å ha løfteten finger - på kreditt.