• Erik Holsvik

Presten Reme vil ha bort «kristendom»

Et knapt flertall i formannskapet i Stavanger advarer mot at ordet «kristendom» fjernes fra navnet på skolens religionsfag. Ap-mann og prest Odd Kristian Reme er sterkt uenig.