450 på venteliste for sosialbolig

2600 sosialboliger for vanskeligstilte er ikke nok. Rundt 15 bor akkurat nå midlertidig på hospitser og campingplasser.