• Ola Fintland

Naboprotester mot tre etasjers bygg på Austrått

Naboer på Austrått protesterer mot det de oppfatter som en 9 meter høy mur av leiligheter i et etablert villastrøk.