• Tørkeskadet gran- og furuparti ved Sæland i Time. Svært mange steder i Rogaland finnes det nå slike partier med brun barskog. Odd Pihlstrøm

Barkbiller kan slå til i rogalandsskog

Varm og tørr sommer på toppen av store vinterskader på barskog kan for første gang åpne for barkbilleangrep i Rogaland.