Ferje måtte gå til Judaberg

Ferjeleiet på Ladstein var stengt i flere timer tirsdag, på grunnav lynnedslag i det anlegget som driver løfteanordningene. Dermedmåtte ferjene fra Hanasand gå inn til Judaberg for å hentebilistene. Ved 17-tiden var ferjeleiet reparert, men det tok tidfør sambandet fungerte med oppsatte rutetider.