40 millioner kroner til fotball og parker

Mandag 10. mars møtes Kommunalstyret for tekninske driftstjenester (KTD). Der legger konstituert direktør Jostein Førland i samråd med park— og idrettsjef Torgeir Esig Sørensen frem forslag til fordeling av investeringsmidler innen park og idrettsformål for 2003.