• Her stopper den nye gang- og sykkelstien. Rundkjøringen Løwenstrasse/Forusbeen er til venstre i bildet. Eivind Aarre

Ny sykkelsti til Forus stopper i rundkjøring

Den nye sykkelstien fra Sola til Forusbeen ender opp i en rundkjøring. Slik vil det være til godt ut i 2014.