Mer vold på skolen anmeldes

I hele fjor fikk politiet inn seks anmeldelser for vold i Stavangers skolegårder. Hittil i år har de fått inn 12 anmeldelser. I tillegg kommer mørketallene.