• Fra venstre: Harald Minge (Næringsforeningen i Stavanger-regionen), Marit Warncke, (Bergen Næringsråd), Anne-Grete Sandtorv (Stord Næringsråd) og Egil Severeide (Næringsforeningen Haugalandet). Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Næringslivet fra Stavanger til Bergen trygler Stortinget om vestlandsk U-sving

Representanter for rundt 4000 bedrifter fra Rogaland til Hordaland ber Stortinget droppe Vestland-navnet. Deretter skal Rogaland innlemmes i et stort vestlandsfylke.