• På området til høyre for eksisterende bebyggelse legges det opp til 180 nye boliger for førstegangsetablerere. Sandnes tomteselskap
    Galleri

180 nye boliger for unge i Sandnes

Sandnes: Sandnes tomteselskap er i ferd med å opparbeide tomter for 180 nye boliger for unge i etableringsfasen på Kleivane sør i Sandnes. Området blir byggeklart høsten 2019.