180 nye boliger for unge i Sandnes

På området til høyre for eksisterende bebyggelse legges det opp til 180 nye boliger for førstegangsetablerere. Foto: Sandnes tomteselskap

Sandnes: Sandnes tomteselskap er i ferd med å opparbeide tomter for 180 nye boliger for unge i etableringsfasen på Kleivane sør i Sandnes. Området blir byggeklart høsten 2019.

Les hele saken med abonnement