• Forsand og Sandnes slås sammen bare noen uker etter åpningen av Ryfast. Uten ferje på Høgsfjorden henger ikke den nye kommunen sammen. Pål Christensen

– Bygg nye kaier for Høgsfjord-ferja

SANDNES: Parissa Hamedan-Nejad mener Nye Sandnes bør vurdere å bygge nye kaier for Høgsfjord-ferja. Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad svarer at det er mer aktuelt å ekspropriere kaiene, hvis ikke Rogaland fylkeskommune går tilbake på 3 millioner kroner i kaileie.