• Kåre Reiten, Høgre-mann og fastlege, meiner fastlegane må få kompensasjon når dei er borte på obligatorisk kursing. Han støtter Ap som ber rådmannen legge fram sak om fastlegemangelen i Stavanger. Jan Inge Haga

Meiner det hastar med tiltak for fastlegar

STAVANGER: Kåre Reiten (Høgre) meiner det hastar å få på bordet ei sak om fastlegemangelen. Julie Olimstad Kvia måtte kutte pasientlista for å klare å kombinere det med fritid og familie.