Ny omkamp om grensejustering

Innbyggere på nordsiden av Lysefjorden har sendt inn ny søknad om grensejustering til Fylkesmannen i Rogaland, men har ekskludert Preikestolen.

Preikestolen er ikke med i den nye søknaden om grensejustering, sendt av innbyggere på nordsiden av Lysefjorden.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Flere av innbyggerne i det grensejusterte området på nordsiden av Lysefjorden, som før jul måtte skifte kommune, er sterkt uenige i beslutningen som ble offentliggjort av departementet og har derfor sendt inn ny søknad om grensejustering til Fylkesmann og departement. Dette har de gjort med bakgrunn i inndelingslova paragraf 8, fjerde ledd.

Innbyggerne mener at vedtaket som er gjort, med de grensene som blir gjeldende fra 1.1.2020, ikke tar hensyn til konsekvenser for både beboere på nordsiden av Lysefjorden, og beboere i resten av Forsand.

«Det medfører endring av skolemiljø, og lengre reisevei for dem som er berørt av dette vedtaket. I dag har barna en reisetid på rundt 30 minutt til Forsand Skule. Med skolevei til Strand vil barna få en reisetid på opp mot en time. Dette gjelder også for barn som skal i barnehage. Det vil også berøre Forsand skule på en negativ måte, da over 13 prosent av barna blir borte fra skolen. Dette er et høyt tall på en skole med 178 elever. Basert på paragraf 1 i inndelingsloven, mener vi derfor at vedtaket er gjort på feil grunnlag», skriver de i brevet.

Holder Preikestolen utenfor

Den nye søknaden om grensejustering tar med seg alle de bebodde områdene i det grensejusterte området, men ikke Preikestolen. Grunneierne av Preikestolen bor i området Høllesli/Havn, hvor de fleste av innbyggerne ønsker seg til Sandnes. Grunneierne velger likevel å sette grensen slik at felleseiet Høllesli/Havn med Preikestolen, ikke er med i forslaget.

– Det har lyst gjennom i saken at Preikestolen er fryktelig viktig. Det vi har gitt av argumenter med tjenestetilbud er ikke nevnt med et ord i departementet. Om det er Preikestolen som er så viktig, kan de få den. Dette handler ikke om Preikestolen, men om folk. Om grunnlaget for å bo her, sier en av initiativtakerne Kjersti Seldal Nordnes til Aftenbladet.

Dette er det nye omsøkte området markert med blå strek.

Splitter bygda

Hun mener de bør ha like stor mulighet for å bli tatt på alvor som de andre.

– Vi har vært en gjeng med rundt ti personer som har holdt på med denne søknaden. Grunnen til at vi ikke har vært flere er at jeg ikke har plass til flere på kjøkkenet. Det er mange flere som støtter dette, sier hun.

– Splitter denne saken bygda?

– Det er klart den gjør det. Folk er veldig uenige i saken. Men det er ikke dermed sagt at vi går rundt og er stygge med hverandre. Vi er bare ikke samlet på samme måte som vi har vært, mener Nordnes.

– Er det noen nye momenter i saken, som dere mener bør vurderes?

– Ja, veien til ferja, som nå går inn i Strand kommune er et nytt moment. Og barn og reisetid til skole har ikke blitt nevnt. Det er mange nye momenter, mener hun.

I juni i fjor var det folkeavstemming i Kolabygda nord for Lysefjorden. Der var det en overvekt på ti personer som ønsket seg til Strand. Fremmøtet i folkeavstemningen var 90 prosent, og i brevet påpeker innbyggerne at det var 12 personer som ikke stemte av ulike grunner. De mener de derfor ikke helt kan slå fast med sikkerhet om flertallet ville gått til Strand om disse hadde stemt.

Håper på ny folkeavstemming

Nå vil det være opp til Fylkesmannen og vurdere, og Nordnes håper de sender den tilbake til Forsand kommune med en forespørsel om at alle innbyggerne i Forsand får delta i en folkeavstemning.

– Dette handler om mer enn oss her ute. Det handler om skole, barnehage og sykehjem, sier Nordnes.

Nordnes står på Bygdelista i Forsand, og er vararepresentant til kommunestyret. Hun presiserer imidlertid at dette er et initiativ gjort som privatperson, og at Bygdelista ikke har hatt noe med saken å gjøre.

Avdelingsdirektør hos Fylkesmannen Lone Merethe Solheim sier hun ikke har mottatt søknaden enda, men vil uttale seg når hun har mottatt den.

Lite interessant i innsynsdokument

Før jul ba fellesnemnda i Nye Sandnes om innsyn i samtlige dokumenter i grensejusteringssaken. Det har de nå fått.

– Jeg har nå bladd gjennom alle dokumentene, men det var ikke noe nytt som vi kunne se, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak.

Publisert: