• Marianne Borgen (SV) er alt ordfører i Oslo. Kommunalråd Eirik Faret Sakariassen har håp om et rødere Stavanger etter kommunevalget. Jon Ingemundsen

SV vil kopiere rød Oslo-politikk

Stavanger SV øyner et håp om å komme i posisjon i Stavanger-politikken etter valget til høsten. I så fall vil partiet kopiere «røde» Oslo på flere punkter.