Skredvakt og nattestenging på riksvei 13 i Suldal

En egen skredvakt er nå på post – fra 06 til midnatt – for å lytte og se etter nye, mulige steinras ved riksvei 13 i Rødsliane i Suldal. Om natten er veien stengt. Samferdselsminister Knut Arild Hareide vil ikke love framskynding av den planlagte tunnelen på strekningen.

Store steiner lå over veien og riksveien ble sperret like etter raset. Foto: Heidi Hjorteland Wigestrand

 • Ove Heimsvik
  Journalist
Publisert: Publisert:

Stadige ras har gjort riksvei 13 i Suldal til en av Norges farligste veistrekninger. Søndag skjedde det igjen. Til alt hell ble ingen truffet, da flere tonn stein dundret ned i veibanen.

– Jeg så noe jeg trodde var dis i fjellsiden lenger nede da jeg var på toppen i Rødsliane. Det er jo ikke uvanlig at tåken henger litt oppe i liene i august, jeg stoppet for å ta et bilde, og da forsto jeg at det var et ras som gikk, fortalte Erling Berge til Aftenbladet. Han var den første på stedet søndag formiddag.

Les også

Rasutsatt vei i Suldal kan være for farlig å sikre

Les også

Fylkesrådmannen: Nei til å sikre Rogalands farligste vei

Ingen ble skadet i raset, men det var minutt unna at Erling Berge kjørte rett inn i steinene som rullet inn i veibanen. Foto: Heidi Hjorteland Wigestrand

Fanggjerde kan komme

Onsdag var tre geologer oppe i helikopter for å se nærmere på rasstedet og stedet der steinblokkene hadde løsnet – 250 meter over bakken.

– I etterkant ble det gjort litt fjellrensking av Mesta. Det er også gjort litt rensking i området i løpet av torsdagen, sier Martine Holm Frekhaug, en av vegvesenets geologer som var oppe for å besiktige rasstedet.

– Hvor farlig er det i dette området nå?

– Nå vurderer vi først den akutte faren i forhold til raset som gikk søndag og steinsprangene som kom mandag. Det er gjort litt rensking, men ikke sikring, derfor har vi en skredvakt som skal følge med på eventuell aktivitet i området. Når vi har kontroll på den akutte situasjonen, skal vi gjøre ny vurdering av mer permanente tiltak, sier Holm Frekhaug til Aftenbladet.

Ryddingen av veien startet raskt etter at veien ble stengt. Foto: Heidi Hjorteland Wigestrand

– Hvilke tiltak er aktuelle?

– Et fanggjerde er aktuelt. Skal vi sette opp et slikt gjerde, vil det være behov for å renske fjellsiden.

– Hvor farlig er det å kjøre langs denne veien nå?

– Hvis vi mente at det var farlig, hadde vi stengt veien. Foreløpig overvåker vi veien og sørger for at strekningen er nattestengt når vi ikke holder vakt, sier geologen.

Nattestengt til over helgen

Prosjektleder for drift for Statens vegvesen i Nord-Rogaland, Ove Hausvik, sier riksvei 13 i Rødsliane er en krevende strekning å drifte.

– Nedfall av stein i veien skjer ganske hyppig, så ja, det er utfordrende. Men når du får slike hendelser, er det viktig å følge opp. Derfor sørger vi blant annet for å stenge veien på nattetid nå, iallfall til over helgen. Vi holder på dette fram til vi ser at området er stabilt, sier Hausvik.

Skredvakten oppholder seg ikke langt fra selve rasstedet og kan så stenge veien umiddelbart, om fjellet viser tegn til aktivitet. Skredvakten har også kontakt med en kollega som like raskt kan sperre veien på den andre siden av raset.

Omkjøring er skiltet via Gullingen for mindre kjøretøy og via E134 gjennom Ølen for tyngre kjøretøy.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) var i Stavanger for å signere byvekstavtalen torsdag. Da fikk han også spørsmål om rassikringen i Suldal. Foto: Jarle Aasland

Hareide vil ikke love

I Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018–2029 ligger en fire kilometer lang tunnel under Rødsliane inne, men ikke med oppstart før i 2024. I 2017 ble denne tunnelen kostnadsberegnet til 800 millioner kroner.

– Jeg har stor sympati med dem som lever med og må benytte seg av strekninger som er særlig rasutsatte. Det er en stor påkjenning de fleste i dette landet ikke kan relatere til, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide til Aftenbladet torsdag.

Han sier at en revidering av Nasjonal Transportplan kan føre til at prosjekter endrer tidshorisont.

– Rassikring er veldig viktig og noe vi må ta på stort alvor. Jeg kan ikke love at utbedringen av veien vil bli flyttet fram, men vil heller ikke utelukke det, sier Hareide under sin visitt i Stavanger.

Les også

 1. Kan kutte 100 milliarder i planlagte veiprosjekter - se listen over hvilke her

 2. Ber om spleiselag for idyllisk, men rasfarlig vei i Ryfylke

 3. – Ja takk, fleire tunneler

 4. Lekkasje: 800 millioner til ny tunnel i Suldal

 5. Misnøye med «bare» 1,7 milliarder til skredsikring i Ryfylke

Publisert:

Rasutsatt: Rødsliane på Rv 13 i Suldal

 1. Særleg dagar med mykje regn får fram tankane om ras. Frykta for at ein dag kan det gå gale

 2. Strakstiltak nødvendige i Suldal

 3. Rogalands verste ras-strekning: – Jeg føler det på kroppen hver dag

 4. Skredvakt og natte­stenging på riksvei 13 i Suldal

 5. Rasutsatt vei i Suldal kan være for farlig å sikre

 6. Erling kjørte nesten rett inn i raset i Suldal

 1. Rasutsatt: Rødsliane på Rv 13 i Suldal
 2. Ryfylke
 3. Suldal
 4. Nasjonal Transportplan
 5. Knut Arild Hareide