Enighet på Stortinget om økt kompensasjon til pelsdyrbønder

Frp har inngått avtale med regjeringen om å gi pelsdyrbønder «full kompensasjon». Pelsdyrbønder sier at dette er en stor dag.

Publisert: Publisert:

Leder av Norges pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem holdt appell utenfor Stortinget: – Jeg jubler ikke før jeg ser at første bonde får den erstatningen han skal ha, sier Skadsem. Foto: Stian Lysberg Solum

 • Geir Søndeland
  Journalist

– Ja, dette er kjempeflott. Dette har vi kjempet for i to år, sier leder av Rogaland pelsdyralslag, Jan Ove Horpestad.

Avtalen betyr, ifølge Horpestad, at bøndene som må avvikle driften, får full kompensasjon for alt som de har investert i anlegg.

– Det var mange bønder som risikerte å tape millioner av kroner på de første forslagene til kompensasjon. Det vil de ikke lenger risikere, sier Horpestad.

Han sier at bøndene nå kan begynne å tenke på framtiden.

– De vil ikke få kompensasjon for bortfall av framtidig inntekt, men det kan vi leve med, sier Horpestad.

Jan Ove Horpestad, leder i Rogaland pelsdyralslag, gleder seg over bedre erstatning til pelsdyrbøndene. Foto: Jon Ingemundsen

Dette er enigheten

Her er avtalen mellom Høyre, Venstre, KrF og Frp.

 1. Stortinget ber regjeringen om å endre kompensasjonsordningen for pelsdyroppdrettere som holdt pelsdyr 15. januar 2018 og som rammes av vedtaket i Stortinget 13. juni 2019 om forbud mot hold av pelsdyr, slik at det gis kompensasjon som om det dreier seg om et ekspropriasjonsartet inngrep.
 2. Stortinget ber regjeringen om å erstatte gjeldende kompensasjon basert på bokført verdi og/eller antall avlstisper, med en økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdretterne basert på verdivurdering av hvert enkelt pelsdyranlegg.
 3. Stortinget ber regjeringen om å utforme et opplegg for taksering av pelsdyranlegg basert på faglige verdivurderinger som tar utgangspunkt i ekspropriasjonsrettslige regler. (Olaug Bollestad presiserer at det skal brukes taksering etter ekspropriasjonsrettslige prinsipp)
 4. Stortinget ber regjeringen om å videreføre øvrige ordninger tilknyttet avvikling av pelsdyrnæringen som fastsatt i gjeldende forskrift.

«Ved utforming av forskrift som skal gi grunnlag for taksering og verdivurdering av pelsdyranlegg skal det benyttes en diskontineringsrente på 4 prosent, en diskontineringsperiode på 100 år, forutsetninger om skinnpriser som gjenspeiler gjennomsnittspriser basert på trendutvikling og -beregning, og en vurdering av forventet salgsverdi i et marked uten forbud mot hold av pelsdyr.»

Les også

Pelsoppgjøret havner i Jæren tingrett

Jobbet i natt

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) forteller til Aftenbladet at forhandlingene pågikk i natt og at enigheten først kom på plass etter 08:00 tirsdag morgen.

– Når vi nå velger å bruke mer penger enn det en har lagt opp til tidligere, blir det vanskeligere å bruke standardiserte satser, sier hun.

I stedet skal prinsipper fra ekspropriasjon, altså der staten med tvang overtar eiendom og kompenserer for dette, brukes.

– Jeg overtok et opplegg på 365 millioner kroner. Så gikk det til 500 millioner og så 850 millioner kroner. Nå nytter ikke standardiserte takster, og nå må vi gå inn med taksering, sier hun og fortsetter.

Olaug Bollestad (KrF) og Morten Ørsal Johansen (Frp) under pressekonferansen tirsdag. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

– Dette betyr at jeg må lage en ny lovforskrift. Det skal jeg gjøre alt jeg kan for å få ferdig før sommeren. Den tar det cirka en måned å lage. Så blir det høring, og målet er å være ferdig før sommeren. Etter det må det takseres, og så kan utbetalingene begynne.

– Hva er forskjellen på dette opplegget og Senterpartiet og Arbeiderpartiet?

– De la opp til å endre ordningen og komme tilbake til Stortinget med det i mai. Det ville tatt enda lengre tid med tanke på forskrift og høringsrunde.

– Er det på det rene at det legges mer penger på bordet nå?

– Ja.

– Hvor mye da?

Bollestad svarer ikke konkret på dette, men viser til at ekspropriasjonsrettslige prinsipper og takst etter faglige vurderinger.

– Det vil skje ut fra hva pelsdyranlegget ville være verdt som om det fortsatt skulle ha vært et pelsdyranlegg. Jeg kan ikke si en eksakt sum, for dette handler om taksering. Det har vært ulike takseringer, og nå må vi legge en taksering til grunn som er lik for alle.

– Må alle kjøre en ny taksering?

– Ja, vi kan ikke ta for gitt det som har kommet fra Pelsdyralslaget. Dette må vi gjøre på grunnlag av eksterne, uavhengige selskaper. Men det er nå i andre rekke. Dette blir taksering etter ekspropriasjonsrettslige prinsipp.

– Fikk du sovet noe i natt?

– Ja, litt, sier Bollestad, som legger til at dialogen med Frp i prosessen har vært veldig god.

– Jeg opplever ikke dette som et tap. Jeg er veldig glad for at dette er noe vi har kommet til enighet om med Frp, legger hun til.

– De som allerede har fått utbetalt, de er ikke mange, de vil selvfølgelig få utbetaling på grunnlaget som nå blir vedtatt. Jeg vil gjøre det jeg kan for å få til en ordning for å få til utbetalinger så fort og tidlig som mulig, men en nøyaktig dato kan jeg ikke si, sa Bollestad i stortingsdebatten.

Bertran Trane Skadsem jubler ikke før han får se erstatningen. Foto: Kristian Jacobsen

Skeptisk leder

Leder av Norges pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem, jubler foreløpig ikke.

– Jeg jubler ikke før jeg ser at første bonde får den erstatningen han skal ha, sier Skadsem.

Han er glad for at mye tyder på at bøndene får en bedre kompensasjon for at de må avvikle livsverket sitt.

– Det har vært en lang kamp. Først fikk vi tilbud om 350 millioner kroner i erstatning, så 500 millioner og så 840 millioner kroner. Hver gang sa politikerne at det var en god og rettferdig ordning. Klart jeg er skeptisk til det politikerne sier, uttaler Skadsem.

Les også

Bollestad møtte misfornøyde pelsdyrbønder

Les også

Pelsdyrbøndene forventer bedre kompensasjon med Frp i opposisjon

Morten Ørsal Johansen (Frp) ville unngå at bøndene måtte vente “i år og noen måneder” på at noe skulle skje.

Han tør ikke å anslå hvilke summer det er snakk om totalt.

– Det er ingen som kan anslå det, sier han på pressekonferansen i Stortinget.

– Derfor har vi fått en avtale som kan settes i verk nokså umiddelbart. Denne avtalen er god, anstendig og vil sørge for at pelsdyrbøndene er skadesløs, sier han.

Ap, Sp og SV stemmer for

Næringskomitéleder Geir Pollestad (Sp) varsler at Senterpartiet kommer til å støtte avtalen.

– Innholdsmessig er det veldig likt det vi har lagt fram. Det viktige for oss nå, er å passe på at regjeringen og Olaug Bollestad ikke undergraver et genuint ønske om å gi bøndene full erstatning, sier Pollestad til Aftenbladet.

– Jeg er ikke redd for om den enkelte som får næringsforbud får 100.000 kroner for mye. Jeg er opptatt av at den enkelte bonde ikke må bære kostnaden for dårlig politikk i form av et forbud. Så ligger det noen føringer om å gjøre en konkret vurdering av hver enkelt gård. Det regner jeg med regjeringen vil følge opp, sier Pollestad.

Han mener 200 familier har opplevd å bli brikker i et uverdig spill av regjeringen.

– Det dere har gjort i denne saken, må dere aldri noen gang gjøre mot folk igjen, sa Pollestad i stortingssalen.

– Hvis Erna Solberg hadde visst hvor stor saken hadde blitt, ville hun aldri satt i gang dette. Hun tenkte at at det 150-200 bønder i landet. "De kjører vi over. Vi er villig til å ofre dem." Men samholdet, samholdet i bygdene, det hadde ikke Erna Solberg tenkt på. Og det er derfor vi er der vi er her i dag, sa Geir Pollestad (Sp) i Stortinget tirsdag. Foto: Jarle Aasland

Næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Terje Aasland, opplyser til Aftenbladet at Ap kommer til å stemme for forslaget.

– Dette er i tråd med hva Ap har sagt hele tiden om at vi må ha et anstendig oppgjør i tråd med ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Jeg leser denne enigheten som at det Ap har sagt, blir ivaretatt, sier han.

Aasland kritiserer Frp for først nå å lande på et prinsipp Ap ville slå fast for ni måneder siden.

– Men dette burde ha vært ordnet opp i for lenge siden uten å sette de berørte i den situasjonen de er blitt satt i, sier Aasland, som kaller prosessen uverdig.

– Det har vært pressekonferanser før om pelsdyr på Stortinget. Det skal være en høringsrunde, og man vet ikke hva dette vil koste. Det er noen X-faktorer. Kan de næringsdrivende slå seg til ro med at nå er saken ferdig?

– Jeg håper inderlig det. Ap vil hvert fall stå veldig tydelig på, helt til alle har fått sitt oppgjør, at det skal være anstendig og basert på ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Det er det vi bør svare ut, og det er det jeg leser i avtalen, og Ap kommer til å følge opp at så skjer.

– Så dere kommer til å stemme ja?

– Vi kommer til å stemme for forslaget slik jeg leser det nå. Men så må vi høre debatten. Enhver tvil om hvordan dette skal følges opp, blir avklart eller tilbakevist i Stortinget i dag, sier han.

– Vi støtter forslaget til regjeringen, fordi det er den eneste veien vi ser ut av situasjonen nå, der pelsdyroppdretterne skal få et skikkelig oppgjør. Men jeg synes det er spesielt at man legger seg på en linje som kan få utilsiktede konsekvenser i resten av samfunnet, sa Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i debatten.

– Erna Solberg bør beklageI. Dette er ikke noe stolt øyeblikk i norsk politikk, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i pelsdyrdebatten tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Margret Hagerup (H) sier dette er en viktig dag for Rogaland Høyre, selv om Høyre har vært tydelig på at næringen ikke skulle legges ned.

– Jeg er glad for at Frp har funnet sammen med regjeringspartiene og sikrer en anstendig erstatning, sa hun debatten.

Hun sier fylkeslaget er blitt satt på en hard prøve, men at dette har vært tyngst for pelsdyrbøndene.

– Det er beklagelig at dette har tatt så lang tid, og jeg beklager at dette har vært en så tung belastning, sa hun.

Øystein Langholm Hansen (Ap) beklager at produsenter av fôr må støtte seg til eksisterende ordninger. Det er ikke godt nok for rogalandsrepresentanten.

– Midler til omstilling må også omfatte dem som driver med fôr, sa han.

– Bedriftene har prøvd å fremme sine interesse overfor departement og statsråd, men senest i dag henviser statsråden til eksisterende ordninger. Jeg regner med at det legges til rette for en god dialog med fôrprodusenter og bistår med støtteordninger om man ikke oppnår støtte med allerede etablerte støtteordninger, sa Langholm Hansen.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. 18-åring mistet lappen etter å ha kjørt i 131 km/t på Motorveien

 2. Vil kaste Bandidos ut fra hus i Hillevåg

 3. Turistforeningen fra­råder populær tur ved Lysefjorden

 4. De lo av den trange T-skjorten og den enorme pyjamasbuksen

 5. Sjekk denne perlen fra Viking-spilleren: – Jeg bare la den i hjørnet

 6. Kjørelærer: – Mange må vente for lenge på å få kjørt opp. Nye bestillingsregler bidrar til kaos

 1. Pelsdyrnæringen
 2. Morten Ørsal Johansen
 3. Olaug Bollestad