DN: Departementer hadde møte om maritime trusler

I midten av denne måneden var byråkrater fra flere departementer i møte for å snakke om «risiko knyttet til sikkerhetstruende maritim aktivitet».

Næringsdepartementet står som avsender av innkallingen, ifølge DN.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Møtet ble holdt bare to uker før lekkasjene fra Nord Stream-rørledningene i Østersjøen.

Det ble kalt inn til det første møtet i den såkalte interdepartementale gruppen i juni, og 14. september var det et innspillsmøte om «håndtering av sikkerhetstruende maritim aktivitet», skriver Dagens Næringsliv. Dagen etter ble det gitt en orientering om en utredning av risikoen, ifølge dokumentoppføringer i Justis- og beredskapsdepartementets postliste.

– Det stemmer at det ble avholdt et møte på embetsnivå om sikkerhetstruende maritim aktivitet i Forsvarsdepartementets lokaler i forrige uke. Etterretnings- og sikkerhetstjenestenes trusselvurderinger etter Russlands angrep på Ukraina har medført økt prioritering av arbeidet for å motvirke ulovlig etterretningsvirksomhet, også maritimt. Utover dette kommenterer vi ikke på interne møter i departementet, sa Hanne Skodje, fungerende kommunikasjonssjef for fiskeri- og havministeren, før helgen på DNs spørsmål om møtene.

Næringsdepartementet står som avsender av innkallingen, og avisa har opplysninger om at representanter fra Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet deltok på minst ett møte.

Publisert: