Disse fire turistmagnetene får millioner fra Nasjonale turiststier

Hele 32 prosjekter søkte om penger fra den nye ordningen Nasjonale turiststier, men kun Preikestolen, Kjerag, Trolltunga og Gaustatoppen får tilskudd i denne omgang.

Preikestolen
 • Tor Inge Jøssang
  Tor Inge Jøssang
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

– Mange av våre turistmål, som Preikestolen og Trolltunga, opplever sterk økning i antall turister. Den økte bruken må skje på en måte som ivaretar naturen og opplevelsen ved turen. Det er et stort behov for å begrense slitasjen på stiene, fjerne søppel og øke sikkerheten, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Før jul ble det kjent at regjeringen, Venstre og KrF bevilger 7,5 millioner kroner til Nasjonale turiststier i statsbudsjettet for 2017. Pengene fordeles av Miljødirektoratet, som fikk inn 32 søknader. Det ble totalt søkt om tilskudd for 26.756.596 kroner, altså cirka 19,2 millioner kroner mer enn det var i potten.

Etter nøye vurdering har fire områder med sterk økning i antall besøkende og dermed problemer med slitasje og sikkerhet fått tilskudd i 2017. De fire områdene er Trolltunga, Kjerag, Preikestolen og Gaustatoppen. Stedene er blant Norges største turistmagneter. Det har ført til økt verdiskaping i lokalsamfunnene rundt områdene. Samtidig byr turiststrømmen på utfordringer.

4,3 millioner til Rogaland

 • Trolltunga får 2,8 millioner kroner til utbredring av stier, bro og sikkerhetstiltak.
 • Kjerag får 2,6 millioner kroner til utbedring av stier, parkeringsplass og frivillig patruljering.
 • Preikestolen får 1,7 millioner kroner til det samme.
 • Gaustatoppen har hatt 100 000 besøkende i 2016. Øverste del av stien ble tilrettelagt i 2014 med penger fra «Naturarven som verdiskaper». Men det er stor slitasje på stien i starten og mellompartiet og de får 400 000 kroner til utbedring. Det vil redusere fare for ras og ivareta vegetasjonen rundt.

– Miljødirektoratet arbeider videre med utviklingen av Nasjonale Turstier for å gi områder med stort besøk en positiv utvikling. Slik legger Regjeringen til rette for økt bruk av naturen på en bærekraftig måte og økt lokal verdiskaping. Vi mener dette kan bli en like stor suksess som Nasjonale turistveier, sier statsråd Helgesen.

Venstres Iselin Nybø er fornøyd. I 2017 er det ventet over 300 000 besøkende til Preikestolen.

- Det at 4,3 av totalt 7,5 utdelte millioner går til Rogaland, viser hvor prekært behovet hos oss er. Vi har en stor økning i turisttrafikk opp til Preikestolen og Kjerag hvert år, og slik skal det jo være. Vi er stolte av naturen vår, og vil at den skal være tilgjengelig for så mange som mulig. Men det må være trygt og enkelt å finne fram, kommenterer hun.

I statsbudsjettet ble det også lagt inn en beredskapspakke på to millioner kroner til Preikestolen og Kjerag.

– Venstre kjemper for både friluftslivet, reiselivet og naturmangfoldet. Derfor er Preikestolen og Kjerag så viktige for oss. Vi fikk inn 2 millioner kroner til beredskapstiltak for disse to områdene i årets budsjettforlik, og har stadig et ønske om å gjøre Preikestolen til nasjonalpark. Hvis vi får til det, kan vi gjøre opplevelsen bedre for turgåere, samtidig som vi sørger for at naturen og det biologiske mangfoldet blir ivaretatt. Det er uten tvil et av våre mest ikoniske naturområder, og er av nasjonal betydning. Med det kommer et større behov for tilrettelegging og beredskap, noe vi i Venstre har jobbet for lenge. I dag har vi et kjempelag av frivillige som stadig rykker ut for å hjelpe turgåere som har vært uheldige eller feilberegnet forholdene. Frivilligheten er likevel sårbar, og må støttes opp om. Nå får vi både mer penger til frivilligpatruljering og bedre stier. Da blir det tryggere for alle – og det er også god reklame, mener Nybø.

– Dette er en sak som spesielt har vært viktig for V og Iselin og KrF med undertegnede. Legge tilrette for å bruke disse områdene, samtidig som man tar med seg utfordringene med den veksten som har vært, legger Olaug V. Bollestad til.

Hun opplyser at tilskuddet til Kjerag skal gå til utvidelse av parkeringsplass, som er planlagt. Mens Preikestolen får penger til stiutbedring, bru og servicesenter, samt frivillig patruljering.

– Stiftelsen Preikestolen har tatt godt grep om utviklingen og har mye erfaring på håndtering av store mengder besøkende. Beløpet til stiftelsen Preikestolen er innvilget i sin helhet. I tillegg er det innvilget et tilskudd til Stavanger turistforening for patruljering for både Kjerag og Preikestolen som er fordelt kostnadsmessig på disse to områdene, framholder Bollestad.

32 søknader

Miljødirektoratet har hatt stor pågang.

– Dette viser at det er et stort interesse for Nasjonale turstier, og ikke minst har vi fått en tilbakemelding som viser et stort behov for tilskudd til å utbedre og vedlikeholde stier med stort besøkstrykk, samt infrastrukturen rundt, opplyser Bente Rønning, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

Kjerag

Noen kommuner synes det er vanskelig å finne løsninger på hvordan man kan tilrettelegge for den store turistveksten.

Trolltunga

Stort behov

– Ut fra søknadene som er mottatt ser vi at det er et stort behov for reparerende tiltak i mange områder. Slike tiltak er ofte svært ressurskrevende, og tildelingen av midler gjenspeiler dette. For å støtte opp under større ressurskrevende tiltak i de områdene med størst tilstrømming av turister og som tiltrekker seg mange internasjonale besøkende, går årets midler til fire områder med store utfordringer knyttet til slitasje på stier og tilrettelegging av adkomstsoner, begrunner Bente Rønning.

Gaustadtoppen

Generelt gir tilskuddsordningen støtte til informasjonstiltak, tilrettelegging av sti, sikkerhetstiltak eller tilrettelegging av innfallsporter som for eksempel parkeringsplasser, infoskilt eller servicebygg. De som kunne søke var blant annet kommuner, kommunale- eller interkommunale foretak, stiftelser, frivillige organisasjoner og verneområdestyrer.

Nasjonale turstier er bygd over samme lest som Nasjonale turistveger. 18 av landets mest spektakulære veistrekninger har fått brune kringleskilt. Arkitekter skapt attraksjoner og Nasjonale turistveger er tilrettelagt med rasteplasser, utsiktspunkt og annen infrastruktur.

MDG vil asfaltere turstier i Melshei
Publisert:
 1. Preikestolen
 2. Trolltunga
 3. Kjerag
 4. Miljødirektoratet
 5. Infrastruktur

Mest lest akkurat nå

 1. For to år siden danset Bodil sju timer i uken og besteg fjell i Peru. Nå klarer hun knapt en gåtur på ti minutter

 2. Inviterer til gjen­åpnings­feiring i Stavanger lørdag kveld

 3. – Nye SUS skal nesten ikke ha parkeringsplasser for ansatte

 4. Derfor må du fortsatt bruke munnbind på fly

 5. Flere land har snublet etter en gjenåpning. Derfor kan Norge lykkes bedre.

 6. Stjernen som sa nei til høyere lønn