• Neda Ibrahim og familien har bodd i Norge i ti år. 11. juni ble familien sendt ut av landet. Jon Ingemundsen

Advokat saksøker UNE i Neda-saken

– En sak som denne er aldri tidligere prosedert for retten, sier advokat Arild Humlen, som nå forbereder nytt søksmål i Neda-saken.