Uklare regler ga lavere straff

Biltilsynets kontrollører lot lastebilsjåføren kjøre videre, men i retten ble han dømt for brudd på kjøre— og hviletidsbestemmelsene.