Minuttar mellom liv og død

Når hjarta stansar, er det aller viktigaste at folk rundt kjem raskt i gang med livredning. Men mange som vitne til ein hjartestans, er redde for å gjera noko sjølve.