Gasskraften kommer

I tillegg til de tre gasskraftverkene som allerede har fått konsesjon, planlegges minst to nye. Det ene er Lyses gasskraftverk i Stavanger-regionen. Det andre er Naturkrafts på Tjeldbergodden, selskapets tredje.