Betinget for Aetat- bedrageri

Hun jobbet i 45 prosent stilling som lærerassistent. I tillegg tok den 47 år gamle trebarnsmoren en del vikartimer. Men til arbeidsmarkedsetaten oppga hun bare en del av inntektene. Dermed fikk hun i løpet av et halvår utbetalt 34.574 kroner mer i ledighetstrygd enn hun hadde krav på.