Kraftkommuner kan tape 45 millioner

Mens bykommunene flotter seg med rekordutbytte fra kraftselskap, taper Hjelmeland, Forsand, Suldal og Sirdal flere titall millioner.