Vil du bytte en tunnel mot en kommune? Tja...

I Forsand er skepsisen stor til forslaget om å bytte tunnel til Gjesdal mot en kommunesammenslåing med Strand.