Eldre frykter for maten

Rådmannen mener det er mulig å spare 3 millioner kroner ved åeffektivisere kjøkkendriften ved byens syke— og aldershjem.