Nesten klart for Gormley

Nå er det trolig avgjort. Gormleys skulpturlandskap er sterkt ønsket i Stavanger.