Bilkjøring farligere enn biff

Siden 1993 er det registret 28 personer som har dødd av Creutzfeldt-Jakobs sykdom i Norge. Det er to mindre de som har omkommet i Rogalands-trafikken hittil i år.