Milliardsprik i taksering av kraftanlegg

Vilkårleg taksering av kraftanlegga gir store utslag i eigedomsskatten. Er Kvildal kraftanlegg i Suldal verdt 3,7 eller 1,3 milliardar kroner?