30 minus 20 drosjeløyver

Norgestaxi Stavanger får 30 nye løyver for å kunne konkurrere med Stavanger Taxisentral. De neste 20 av dagens løyver som blir ledige, legges på is.