Stavanger Brygge innflyttingsklar i mars

Byggingen av Stavanger Brygge I går etter planen. Dato forigangsetting av neste byggetrinn er ikke bestemt.