Varme gater i Sauda?

Representantar frå Elkem, Eramet og Sauda kommune vurderer no om det let seg gjera å varma opp gatene i Sauda med spillvarme frå smelteverket.