• Dyster stemning i rådhuset. Ordfører Leif Erik Egaas har gitt rådmann Ketil Helgevold beskjed om å ha tiltakene klar før ferien. Arnt Olav Klippenberg

- Ikke underslag i Eigersund

Hva betyr det når kommunen sier at det er "personmessige årsaker til deler av overskridelsene"?