52 unge tatt i narko-aksjon

Skremmende og trist, sier politiet i Sandnes etter helgens storenarkotikaaksjon i byen og omegn. Av de 52 som ble innbrakt, var dealler fleste ukjente for politiet og unge.