Dataproblemer med røntgen på sykehuset

Ulykkesdagen 11. september koblet Sentralsjukehuset i Rogaland sammen tekstsystemet og digitaliserte røntgenbilder. Først nå virker systemet.