Dyre dropar treng støtte

Mange i Finnøy har for lite eller for dårleg vatn. Nå kan også statstilskotet til vassverk tørka inn.