Disse fikk en ekstra håndsrekning:

Beboerne på Bjergsted aldershjem skal sikres nye og permanente steder å bo, og de funksjonshemmede skal få praksisplasser.