Felles datanett i Dalane

Dalane-rådet inviterer til digitalt høyhastighetsnett etter samme modell som Ryfylke.