De fleste klager blir avvist

De fleste som klager over avslagene sine til Utlendingsnemnda (UNE), får et nytt avslag.