Unge kreftsyke må ty til sosialkontoret

Ungdom som studerer eller har lav inntekt, får ofte økonomiske problemer når kreften rammer. Uten rett til sykepenger blir sosialkontoret eneste utvei.